hoezo

Letters

Zoeken op label:

...een momentopname...

...momentje...

buscalisa
wegwijs

Allerzielen

De krant van 2 november 2012

De allerzielenkrant ligt half opgedroogd voor me. Er staat vandaag geen letter in over Ford-Genk, maar ik zit nog vol met de vochtige letters van de voorbije week. Letters over schaamtelozen en bozen, over investerings­klimaten, loonlasten, klappen, crisissen en sectoren. Over innovatie en groei.

Vroeger waren allerzielenzielen vooral dode zielen, in een verleden overleden. Voor hen baden we om een betere toekomst in hun tijdloze bestaan. Vandaag bidden we tot de politiek dat we alles terug willen zoals het was, om zo ons eigen heden een betere toekomst te geven. En vorige maand nog zongen we met veel klimaatzielen de politiek toe dat we alles juist anders willen dan het was, om de nog ongeboren zielen in de toekomst een beter heden te geven.

Want ook die letters zitten in mijn hoofd, over de ecologische crisis: over klimaat­verandering, pollutie, vluchtelingen, inkomens­kloven. Over verschraling van de bio­diversiteit en verzuring van de oceanen, over consumptie en over over­consumptie. Hoe ons econo­mische, sociale en maat­schappelijke model zo grondig zal veran­deren, dit decennium nog, dat er hoe dan ook geen plaats meer zal zijn voor oude Ford-Genks die steunen op het eeuwige-groei­model.

Al die letters in mijn hoofd, verledene, hedene en toekomstige, ze verdichten zich tot naïef bezielde woorden.

Die fabriek gaat pas over twee jaar dicht, spellen ze me voor. Dat is een eeuwig­heid in deze tijden. En er komt een afscheids­premie voor de werklozen. Dat geeft ons gauw een jaar of vijf om projecten te beden­ken. We kunnen living labs opzetten, andere tewerkstellings­modellen testen, de groene industrie aanjagen en nieuwe consumptie­patronen uit­proberen. Allemaal dingen die we nog dit decennium nodig zullen hebben.

Inspiratie kunnen we vinden in de beloften van een duurzame maat­schappij. Alleen groene, CO2-neutrale industrie; uitsluitend goederen met een afval­vrije levens­cyclus; energie­neutrale gebouwen; iedereen een korte werk­week (30 uur); vrijwilligers­werk in onder­wijs, verzorging, erfgoed, cultuur, openbare ruimte...; betere gemeenschaps­voor­zie­ningen en openbaar vervoer; broei­kas­gas­vrije mobiliteit; recyclage en her­stelling; lokale biolandbouw gericht op vlees- en zuivel­arme voeding; weg met weg­werp­artikelen. Het zijn con­cepten waar de samen­leving wereld­wijd tóch naartoe zal moeten groeien als we enige kans willen maken om een desastreuze, onom­keerbare eco­logische wereld­ramp voor te zijn.

We mogen vooral niet denken dat onze politici dat niet weten. De wereld­politiek beseft de urgentie wel, maar zonder onze uitgesproken wil staan ze geblokkeerd als een parkinson­patiënt, hun beven gecamoufleerd als hyperactiviteit. Intussen bereiden grote en kleine bedrijven zich misschien al voor om zich naar nieuwe economische paradigma's te plooien - maar alleen wanneer de markt hen daartoe dwingt. (Wie weet maakt de sluiting van Genk al deel uit van hun strategie).

We zijn het aan onze kinderen en klein­kinderen verplicht elke kans te grijpen om de weg die nu nog utopisch en onhaalbaar lijkt, om te zetten in het pad dat we tóch willens nillens zullen bewandelen. Kunnen we dan, zolang we de moed niet hebben om de oude economie over­boord te gooien, een pracht­kans als deze laten liggen?

Daarom moeten we opstaan en alleen de beste oplossing eisen voor de Limburgse reconversie: een toekomst­vaste oplossing.

Voor zulk een belangrijke opdracht hebben we gemotiveerde mensen nodig, dynamische en creatieve durvers. Met de Limburgers zitten we goed.

2 november 2012

---
blikschade

© 2012 rechten voorbehouden

2 november 2012
[s4/v01] [8 nov 2012]

 is een privé-initiatief van .Marc.     

Deze site respecteert personen, opinies, waarden, rechten en belangen. Mocht u menen dat we ondanks onze voorzorgen toch rechten schenden, meldt u dat dan alstublieft, zodat we fouten meteen kunnen rechtzetten.

Deze site gebruikt, uitsluitend voor correcte navigatie, cookies. Meer info vindt u hier.

U kunt ons altijd schrijven. Dat kan het best via .