hoezo

Wij

Zoeken op label:

...een momentopname...

...momentje...

buscalisa
wegwijs

Het potlood niet nat maken

Groeiverwachtingen van het bnp in 2013

Ik heb vandaag de instructie in het stemhokje gehoorzaam uitgevoerd: ik heb het potlood niet nat gemaakt. Zo kiezen we een gemeenteraad.

Een goede burgemeester is belangrijk, daar moeten we niet cynisch over doen, maar de opwarming van de aarde zal zij echt niet stoppen. Daar moeten wij zelf aan werken.

De Vlaamse minister-president kan de industrie niet zomaar omschakelen naar een groene economie. Daar moeten wij zelf voor zorgen.

De Belgische premier zal de inkomenskloof niet uit de (derde) wereld helpen. Daar moeten wij zelf voor ijveren.

De Europese president en de commissievoorzitter kunnen, zelfs samen, de ecologische voetafdruk van de gemiddelde Europeaan niet voldoende laten dalen. Dat moeten wij zelf doen.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties is niet bij machte het consumerisme in te perken, afval en pollutie terug te dringen, of het verbruik van kolen, olie en gas drastisch te verminderen.

Dat moeten we allemaal zelf doen. Daarvoor zullen we het potlood én onze borst nat moeten maken.

Wij.

Als ik nu eens wist, wie wij zijn.

14 oktober 2012

---
blikschade

© 2012 rechten voorbehouden

14 oktober 2012
[s4/v02] [15 okt 2012]

 is een privé-initiatief van .Marc.     

Deze site respecteert personen, opinies, waarden, rechten en belangen. Mocht u menen dat we ondanks onze voorzorgen toch rechten schenden, meldt u dat dan alstublieft, zodat we fouten meteen kunnen rechtzetten.

Deze site gebruikt, uitsluitend voor correcte navigatie, cookies. Meer info vindt u hier.

U kunt ons altijd schrijven. Dat kan het best via .