hoezo

De piano bij oma

Zoeken op label:

...een momentopname...

...momentje...

buscalisa
wegwijs
Klein- en achterkleinkind aan de piano bij oma (©2011, buscalisa)

Klein- en achterkleinkind
aan de piano bij oma
(©2011, buscalisa)

De ingebonden Hullebroecks op het rekje herinneren aan de tijd toen hij hier speelde: hij die nu bij de zwijgende metronoom op de piano staat, naast zijn kanten bruid; en, in oudere kleuren al, naast een witte paus, ook lang dood.

Onbekende achterkleinkinderen kijken in hun kadertjes alle richtingen uit.

19 februari 2011

---
blikschade

© 2012 rechten voorbehouden

19 februari 2011
[s3/v02] [7 feb 2012]

 is een privé-initiatief van .Marc.     

Deze site respecteert personen, opinies, waarden, rechten en belangen. Mocht u menen dat we ondanks onze voorzorgen toch rechten schenden, meldt u dat dan alstublieft, zodat we fouten meteen kunnen rechtzetten.

Deze site gebruikt, uitsluitend voor correcte navigatie, cookies. Meer info vindt u hier.

U kunt ons altijd schrijven. Dat kan het best via .