hoezo

Sofies verden

Zoeken op label:

...een momentopname...

...momentje...

buscalisa
wegwijs

De Wereld van Sofie (Jostein Gaarder, 1991)

(Dit stukje verscheen oorspronkelijk op 10 februari 1995 in het tijdschrift MaarNormaal, een uitgave van het Gents Madrigaalkoor, - nvdr-buscalisa)

Jostein Gaarder, De Wereld van Sofie, uitg. Hautekiet/Fontein

(Onderstaande recensie nemen we met toestemming over uit Boeken-want, vakblad voor cultuur en literatuur, januari 1995 - nvdr-maarnormaal)

Deze Wereld van Sofie is het merkwaardigste boek dat ik het afgelopen jaar (1994) heb gelezen. Alleen al het luchtige, bevattelijke overzicht van de oudste Griekse filo­sofen tot de modernste Engelse, is een recensie als deze waard. Maar met dát verhaal begint pas het schillen­spel van het boek. Want de story van Demosthenes, Augustinus, Nietsche en tutti quanti zit ingekapseld in de echte wereld van Sofie, die in de loop van het boek een heel speciale boeken­wereld blijkt te zijn. Daardoor beginnen zich ver­schil­lende werelden te ont­wikkelen als schillen in onze hersen­schors. Theorie en praktijk in één handboek. Aan het einde van het boek raakt de lezer zelf in het complot betrokken, op een desoriënterende, maar tegelijk logische manier. Het boek blijft namelijk, ondanks schijnbaar onwerkelijke toestanden, consequent.

Op die logica kan ik niet verder ingaan in deze recensie. Dit is dan ook geen recensie, dat weet u en dat weet ik, die haar schrijver ben: ik ben slechts een nep­recensent, mijn pen ligt in de hand van de samen­steller van dit vakblad Boeken­want, een nep­tijd­schrift overigens dat enkel bestaat in mijn geest van de door buscalisa gedomineerde auteur van Maar­Normaal, een uitgave die ik zelf... Lezer, volgt u nog?

ds. Elisa Bell

(Tijdens het nalezen bezweek de auteur aan een identiteits­crisis - nvdr-maarnormaal)

10 februari 1995

(Voor het bijwerken van dit artikeltje heeft de auteur gebruik gemaakt van space and time warp als overlevings­strategie; zie Stephen Hawkings - nvdr-buscalisa)

18 september 2011

---
blikschade

© 2012 rechten voorbehouden

18 september 2011
[s4/v01] [8 mei 2013]

 is een privé-initiatief van .Marc.     

Deze site respecteert personen, opinies, waarden, rechten en belangen. Mocht u menen dat we ondanks onze voorzorgen toch rechten schenden, meldt u dat dan alstublieft, zodat we fouten meteen kunnen rechtzetten.

Deze site gebruikt, uitsluitend voor correcte navigatie, cookies. Meer info vindt u hier.

U kunt ons altijd schrijven. Dat kan het best via .