hoezo

Verboden

Zoeken op label:

...een momentopname...

...momentje...

buscalisa
wegwijs

Inburgeringstoets

Een goede vraag voor een inburgeringstoets: wat betekent een wit rond bord met een brede rode rand, dat aan de kant van de weg staat. Die vraag is zo goed omdat ze een moeilijke vraag is, een schild-en-vriendvraag, want er zijn twee versies van dat bord in omloop, die er overigens identiek uitzien. Het verschil zit namelijk vanbinnen. Niet in het bord, maar in ons.

De ene variant betekent: verboden toegang, in beide richtingen, voor ieder bestuurder. Die formulering vindt u bij bord C3 in art. 68 van het koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (BS 9 december 1975), bekend als het verkeersreglement.

weg met alle verboden

weg met die verboden:
il est interdit d'interdire

De andere variant komt frequenter voor. Hij betekent niets meer dan dat iemand het nuttig heeft gevonden hier zo'n bord te plaatsen. Misschien omdat er werkzaamheden aan de gang zijn, of ooit geweest zijn. Het suggereert dat bestuurders maar beter op hun hoede kunnen zijn voor steenslag, putten in de weg en andere ongemakken. Je rijdt dan door, maar op eigen risico. Het bord staat soms op een rood-wit hek, soms hangt er een valse versie naast van bord F45 (doodlopende weg) - vals omdat de weg niet dood loopt; anders hoefde er geen verbod bij te staan. Logisch, toch.

Een ingeburgerde Vlaming voelt feilloos aan welke variant in het spel is. Er ontstaat in de praktijk alleen een probleem wanneer de ene variant wordt opgewaardeerd naar de andere. Met snel­heids­beperkingen (verkeersbord C43) wil dat al eens gebeuren. Wat gisteren nog een geintje was, wordt vandaag door de politie serieus genomen. Tegen die willekeur staat de burger machteloos. Het kenmerkt de Vlaming dat hij dat lijdzaam ondergaat (dát is nog eens een instaptoets!). Hij gromt dan wel als hij de combi verlaat, maar hij betaalt braaf de boete en neemt zich voor bij de volgende verkiezingen op Dedecker te stemmen.

3 april 2011

---
blikschade

© 2012 rechten voorbehouden

3 april 2011
[s3/v04] [1 feb 2012]

 is een privé-initiatief van .Marc.     

Deze site respecteert personen, opinies, waarden, rechten en belangen. Mocht u menen dat we ondanks onze voorzorgen toch rechten schenden, meldt u dat dan alstublieft, zodat we fouten meteen kunnen rechtzetten.

Deze site gebruikt, uitsluitend voor correcte navigatie, cookies. Meer info vindt u hier.

U kunt ons altijd schrijven. Dat kan het best via .